Skip to content Skip to footer

Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote

Sadržaj i obrazac prijave boravka iz člana 153 stav 1, člana 155 stav 1, člana 156 stav 1 i člana 157 stav 1 ovog zakona i obrazac potvrde iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo. Agencija i policija dužne su da mišljenje iz stava 2 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja. O privremenom oduzimanju isprave iz stava 1 ovog člana, policija izdaje potvrdu. 2) diplomatsko-konzularno predstavništvo, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, u slučaju iz člana 140 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

  • Strancima kojima je do stupanja na snagu ovog zakona izdata lična karta za stranca kome je odobreno stalno nastanjenje ili dozvola za stalni boravak, nakon isteka roka važenja tih isprava, izdaje se dozvola za stalni boravak u skladu sa članom 91 ovog zakona.
  • Prijava i odjava boravka stranca iz st. 1 do 5 ovog člana podnosi se na obrascima iz člana 97 stav 2 ovog zakona.
  • Strancu iz stava 1 ovog člana policija obezbjeđuje pratnju radi napuštanja Crne Gore.
  • O zahtjevu iz stava 2 ovog člana, odlučuje policija rješenjem, u roku od sedam dana.
  • Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu.

Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak. Agencija i policija dužne su da mišljenje iz stava 1 ovog člana dostave https://podgorica.taxi/ Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja. Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranac podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu, o čemu se izdaje potvrda.

Stanica Prokop koja se tako ne zove

Dozvola za stalni boravak je javna isprava kojom stranac dokazuje da mu je odobren stalni boravak u Crnoj Gori. Ako je stranac ranije imao odobren privremeni boravak u Crnoj Gori radi školovanja ili specijalizacije, stručnog osposobljavanja ili praktične nastave, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka, računa se samo polovina vremena provedenog na osnovu odobrenog privremenog boravka. Dozvolu za privremeni boravak i rad izdaje Ministarstvo u skladu sa članom 62 st. 1, 3 i 5 ovog zakona. Kriterijume i postupak za utvrđivanje godišnje kvote utvrđuje Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove rada. 5) dokaz da će stranac po isteku privremenog raspoređivanja iz člana 74 ovog zakona biti vraćen na rad u strano privredno društvo iz kojeg je privremeno raspoređen. Dozvola za privremeni boravak i rad radi pružanja ugovorenih usluga izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti do završetka ugovorenih usluga, odnosno najduže do dvije godine.

Zuzalu: Shining City on the Black Mountain – Lifespan.io News

Zuzalu: Shining City on the Black Mountain.

Posted: Wed, 21 Jun 2023 07:00:00 GMT [source]

Bliži način i sprovođenje postupka posebne zaštite maloljetnih stranaca prilikom obezbjeđenja primjene mjera za povratak propisuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poslove rada i socijalnog staranja, zdravlja i obrazovanja. Ako stranac kome je donijeto rješenje iz stava 1 ovog člana ne napusti Crnu Goru u roku određenom tim rješenjem, policija donosi rješenje o povratku. Rješenje iz stava 3 ovog člana uručuje se strancu koji protiv tog rješenja može podnijeti tužbu Upravnom sudu, u roku od pet dana od dana https://taxi-travel.me/ uručenja. Policija će odmah po donošenju rješenja iz stava 3 ovog člana, istog dana ili, ako je rješenje doneseno u neradni dan, prvog narednog radnog dana, dostaviti Ministarstvu spise predmeta o strožem policijskom nadzoru. Rješenje o skraćenju, odnosno produženju vremena smještaja u prihvatilištu iz stava 1 ovog člana donosi policija. U slučaju iz stava 2 ovog člana stranac ima pravo da se obrati za pomoć međunarodnoj ili nevladinoj organizaciji koja se bavi pružanjem pomoći strancima prilikom dobrovoljnog napuštanja Crne Gore.

Gde odsesti u Starom Baru?

Crveni krst će za ove potrebe uspostaviti posebnu telefonsku liniju.Preporučuje se građanima da u vozilu ne prevoze lica sa kojima ne žive u zajedničkom domaćinstvu. Ministarstvo zdravlja radi sprečavanja unošenja i širenja korona virusa i radi zaštite građana preporučuje da hronični bolesnici i osobe starije od 65 godina ne napuštaju domove. Saznajte više taxi bar montenegro o starim tehnikama koje se koriste za vađenje ulja iz maslina i steknite uvid u kulturni značaj ovog omiljenog lokalnog proizvoda. Muzej pruža fascinantan uvid u poljoprivredno nasleđe regiona, zajedno sa interaktivnim eksponatima i informativnim prikazima. Obavezno posetite legendarnu Mirovičku maslinu za koju se veruje da je stara preko 2.000 godina.

px;’>

CPUC holds hearing ahead of key Cruise, Waymo vote in SF – San Francisco Examiner

CPUC holds hearing ahead of key Cruise, Waymo vote in SF.

Posted: Wed, 09 Aug 2023 19:25:29 GMT [source]